Skip to content Skip to footer

Kurs pierwszej pomocy KPP

Kursy są prowadzone przez INSTRUKTORÓW POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA.

·         Każdy kurs organizowany przez Polski Czerwony Krzyż składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

  • Szczególny nacisk kładziony jest na zajęcia praktyczne, które odbywają się zarówno na pozorantach jak i na fantomach. Instruktorzy inscenizują różne wypadki (tzw. pozoracje) przy użyciu profesjonalnych środków (używanych w filmie i teatrze) oraz rekwizytów.
  • Pozoracje mają na celu oswojenie uczestników kursów z sytuacjami, które mogą zdarzyć się w rzeczywistości.

·         Staramy się, aby każdy uczestnik szkoleń miał poczucie, że umiejętności, które zdobył na szkoleniu pozwolą mu na komfortowe działanie w sytuacji kryzysowej.

·         Kurs elementarny (5h dydaktycznych)

·         Kurs elementarny jest popularny ze względu na swoją zwartą formę oraz niewysoki koszt. Jest to najkrótszy kurs oferowany przez Polski Czerwony Krzyż.

  • Każdy z uczestników w trakcie kursu wykonuje ćwiczenia które są warunkiem ukończenia kursu  z wynikiem pozytywnym. 
  • Każdy z uczestników otrzymuje dwujęzyczne, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

·         Program kursu elementarnego:

1. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku.
2. Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności  życiowych.
3. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
4. Podstawowe Podtrzymywanie Życia.
5. Postępowanie w przypadku krwotoków, poważnych ran
i oparzeń. 
6. Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące innych
urazów.

·         Zalety kursu:
– krótka forma tylko 5 godzin dydaktycznych
(3,5 zegarowych)
– ćwiczenia dla wszystkich uczestników z zakresu postępowania z osobą nieprzytomną.
– imienne, dwujęzyczne zaświadczenie o odbyciu kursu
– możliwość zobaczenia pozorowanych urazów.

·         Kurs przeznaczony dla grup do 30 osób.

·         Kurs bazowy (8h dydaktycznych)

·         Kurs przeznaczony dla grup zorganizowanych

  1. W zakładach pracy w których nie ma możliwości przeprowadzenia kursu 16 godzinnego, jednakże kurs 5 godzinny jest niewystarczający. 
  2. Szczególnie polecamy choć nie tylko, jako powtórzeniowy dla osób które uczestniczyły w przeszłości w kursach pierwszej pomocy.

Kurs jest realizowany w ciągu jednego dnia.

Każdy z uczestników szkolenia ma obowiązek co najmniej
4 krotny w sposób praktyczny przećwiczyć wiedzę,
którą wcześniej przedstawił instruktor.
Zakres zachorowań i urazów jest bardzo szeroko
omawiany.

·         Instruktorzy przygotowują również pozoracje,
które wybrane osoby na szkoleniu mają „ratować”,
tak aby jeszcze lepiej ugruntować wiedzę.

·         Program kursu bazowego:
1. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku.

2. Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych.

3. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.

4. Podstawowe Podtrzymywanie Życia – ćwiczenia.

5. Postępowanie w przypadku zachorowań i stanów nagłych, bólu w klatce piersiowej, drgawek.

6. Postępowanie w przypadku krwotoków, poważnych ran
i oparzeń

7. Postępowanie w przypadku urazów kostno-stawowych,

oraz urazów głowy i kręgosłupa.

 8. Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące innych urazów

·         Zalety kursu:

– kompaktowa forma 8 godzin dydaktycznych
(6 godziny zegarowych)

·         – ćwiczenia dla wszystkich uczestników z zakresu postępowania z osobą nieprzytomną.

·         – imienne, dwujęzyczne zaświadczenie o odbyciu kursu.

·         – bardzo szeroko omawiane zachorowania
oraz urazy.

·         – możliwość zobaczenia oraz przećwiczenia
postępowania z pozorowanymi urazami.

·         Kurs przeznaczony dla grup do 20 osób.

Kurs podstawowy
(16h dydaktycznych) Kurs przeznaczony jest zarówno dla osób,
które nie miały wcześniej do czynienia z pierwszą
pomocą, jak i dla tych, którzy pragną usystematyzować
już posiadane wiadomości (np. nauczyciele PO,
pielęgniarki, lekarze). Składa się przede wszystkim z zajęć praktycznych
– omówienia teoretyczne stosowane są jedynie jako wstęp
do ćwiczeń, który ma uświadomić uczestnikom, w jakich
sytuacjach (i z jakiego powodu) należy dane czynności
wykonywać. Zajęcia praktyczne odbywają się zarówno
na pozorantach (badanie poszkodowanego, układanie
w pozycji bocznej, zakładanie opatrunków
i unieruchamianie), jak i na manekinach (podstawowe
podtrzymywanie życia – resuscytacja krążeniowo-
oddechowa).

Osoby po pozytywnym zaliczeniu kursu
otrzymują zaświadczenie honorowane w Unii Europejskiej.
Kurs ten jest certyfikowany przez Centrum Referencyjne
ds. Nauczania Pierwszej Pomocy.

Program kursu podstawowego:
1. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku.

2. Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych.

3. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.

4. Podstawowe Podtrzymywanie Życia.

5. Postępowanie w przypadku zachorowań i stanów nagłych, bólu w klatce piersiowej, drgawek.

6. Postępowanie w przypadku krwotoków, poważnych ran
i oparzeń.

7. Postępowanie w przypadku urazów kostno-stawowych,
oraz urazów głowy i kręgosłupa.

8. Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące innych urazów

Zalety kursu:

– komfortowa dwudniowa forma szkolenia 16 godzin dydaktycznych (12 godzin zegarowych)

– trzykrotnie powtarzane modułu ćwiczeń dla wszystkich uczestników z zakresu postępowania
z osobą nieprzytomną.

– imienne, dwujęzyczne zaświadczenie o odbyciu kursu,
z certyfikatem Globalnego Centrum Referencyjnego ds. Nauczania Pierwszej Pomocy. Zaświadczenie ważne 2 lata.

– szkolenie trwa 2 dni co pozwala na ugruntowanie wiedzy
i wyjaśnienie wątpliwości w trakcie drugiego dnia
szkolenia.

– możliwość zobaczenia oraz przećwiczenia postępowania
z pozorowanymi urazami.

– tematy dotyczące zachorowań i urazów są omawiane bardzo szczegółowo.

Kurs przeznaczony dla grup do 10 osób.
(istnieje możliwość zwiększenia grupy
szkoleniowej do 15 osób)